Tulevane matkapealinn otsib tunnuslauset

Matkanädal 2015 raames antakse Aegviidule ametlikult matkapealinna tiitel ning sellega seoses kuulutavad Matkanädal ja Aegviidu vallavalitsus välja konkursi tunnuslause leidmiseks.

Kuna Aegviidu alevil ja selle ümbruskonnal on oluline tervise-, spordi- ja puhkemajandusalane tähtsus, siis matkapealinna tiitel lisaks asukohale sellekohast väärikust. RMK Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala jääb mitme kaitseala territooriumile ning seal leidub metsade kõrval ka soid-rabasid, järvi, vallseljakuid ja orge. Tegemist on suurepärase piirkonnaga looduses viibimiseks igal aastaajal – saab nii matkata, jalgrattaga sõita, suusatada, tõsisemalt treenida kui niisama jalutada. Otstarbekalt kujundatud telkimisalad ja lõkkekohad kutsuvad matkajaid puhkama ning piknikku pidama. Mitmekülgseid võimalusi loob piirkond loodusfotograafidele, linnu- ja loomavaatlejatele ning seenelistele-marjulistele.(RMK)

Mida tunnuslause puhul silmas pidada?

  • iseloomustab Aegviidut matkapealinnana;
  • seda on võimalik kasutada Aegviidu alevi  tutvustamiseks suulises ja kirjalikus vormis, reklaamtrükistel, üritustel ja esinemistel;
  • see on kasutatav ka inglise keeles;

Konkursitööd  oodatakse 12. augustiks e-posti aadressil aegvv@aegviidu.ee või kinnises ümbrikus aadressil Kase tn 10, Aegviidu, 74501 Harjumaa, märgusõna „Matkapealinn“.  Konkursitöödele lisage autori nimi ja kontaktandmed. Osaleda võivad nii üksikisikud kui ka autorite kollektiivid. Žürii välja valitud võidutöö avalikustatakse Matkanädala kodulehel http://www.matkanadal.ee ja Aegviidu valla kodulehel http://www.aegviidu.ee.

Kui valituks osutub tunnuslause, mida on pakkunud mitu konkursil osalejat, läheb auhind pakkujate vahel loosimisele. Auhinnatud tunnuslause kõik kasutamisõigused jäävad Aegviidu vallavalitsusele.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s